Gạo Việt – Nơi tập trung giới thiệu những loại gạo ngon, dẻo, thơm nhất Việt Nam. Đủ mọi loại gạo từ mọi vùng miền của đất Việt như gạo Séng Cù Tây Bắc, Gạo nếp cái hoa vàng, Gạo Tám Xoan Hải Hậu, gạo nếp Bắc Hương, Gạo Nàng Hương, Gạo Thơm Chợ Đào, Gạo nếp cái Tây Nguyên, Gạo nếp cẩm,…

Mỗi loại gạo như chứa đựng những thông điệp yêu thương của tổ tiên, nguồn cội, của tiếng mẹ ru hời, của tiếng sáo diều vi vu. Mỗi người trong chúng ta lại thêm yêu thương quê mẹ.

Hạt gạo – như là giọt nước mắt của đất trời, là mồ hôi của cha mẹ, là nghĩa nặng tình sâu. Mỗi người sinh ra từ đất Việt đều lớn lên từ những hạt ngọc đất trời này.